Diccionario textil

Índice

A | B | C | D | E | F | G | H | I | Í | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | Ú | U | V | Y | Z |
 

Algodón estampado

bavlnářská tkanina střední hmotnosti, se zřetelně viditelnou plátnovou vazbou. Vyrábí se v režném nebo běleném provedení. K získání charakteristického vzhledu se škrobí a kalandruje nebo mandluje. Používá se na hrubé, levné prádlo a podšívky, na obvazy, slouží i k technickým účelům (knihařství apod.)�䥦嵄‬牛晥䑉㔽㘳捝湯捩污猭祴敬琠嬮爯晥䑉ⱝ嬠敲䥦㵄㐵崱潣獲楡⵲瑳汹⁥⹴⽛敲Socio General

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Los proyectos han sido realizados con el apoyo financiero de la Unión Europea. El responsable de las publicaciones (comunicaciones) es exclusivamente el autor. Las publicaciones (comunicaciones) no representan las opiniones de la Comisión Europea y esta no se hace responsable por el uso de las informaciones que forman su contenido.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa de la web  |  Sobre la web  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design